SmodCMS

LEGITYMACJE NAUCZYCIELSKIE


     Jesteśmy producentem legitymacji nauczycielskich (karta nauczyciela). Nasze produkty (legitymacje) wykonane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006, w sprawie wzoru oraz wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela. Dz. U. Nr 189 poz 1393

 Wniosek


 Zamówienie